Category: 詩作

五絕•歸心似箭(古韻;新韻) 王堅

五絕•歸心似箭(古韻;新韻) 王堅 望月孤身累, 春風伴雁飛。 思鄉心欲碎, 故地夜深歸。 采桑子•庭院風光(古韻;新韻) 王堅 窗前栽種丁香樹, 如火如荼。 如火如荼。 氣味心舒、 香溢滿蓬廬。 紅蜂彩鳥羞花舞, 倦意全無。 倦意全無。 揮筆詩書、 瀉墨繪佳圖。

芝加哥時報

FREE
VIEW